The fizz-ics of champagne

Katarzyna Machała

Abstrakt
Materiał został przygotowany dla studentów fizyki na II stopniu studiów, ale może zostać wykorzystany również na innych kierunkach (szczególnie chemii, ze względu na wykorzystane słownictwo), ponieważ dotyczy zjawisk powszechnie obserwowanych, nad którymi często się zastanawiamy.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.