Roller coaster physics

Katarzyna Machała

Abstrakt
Materiał został przygotowany dla studentów fizyki na II stopniu studiów, ale może zostać wykorzystany we fragmentach również na innych kierunkach (szczególnie ścisłych, ze względu na wykorzystane słownictwo), ponieważ dotyczy parków rozrywki, popularnych w tej grupie wiekowej.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.