Using YouTube in the classroom

Katarzyna Opiela,

Katarzyna Machała

Abstrakt

Nowadays many university students spend much of their time using various media, and learning a foreign language should reflect their reality, therefore, a modern classroom should be equipped to fit and accommodate their needs and teachers should be up to date with technology to be able to keep their students involved and interested in the course content. Using YouTube in the classroom is one of the simplest ways of facilitating these needs and as, e.g., teaching grammar may be challenging, incorporating tasks including interesting YouTube videos might make challenging aspects of grammar more palatable and easier to understand as well as to teach. This article presents a variety of engaging and ready-to-use grammar and vocabulary tasks, which can very easily be modified and adapted to the needs of different groups of students. To make lessons attractive and effective, teachers should build them around their students’ interests and using YouTube is the perfect way to achieve this.

UŻYWANIE YOUTUBE’A W KLASIE

Obecnie wielu studentów spędza dużo czasu, korzystając z różnych mediów, zatem nauka języka obcego powinna odzwierciedlać ich rzeczywistość. Nowoczesna klasa powinna być dostosowana do ich potrzeb, a nauczyciele powinni być na bieżąco z technologią, aby móc angażować studentów i zainteresować ich treścią kursu. Korzystanie z YouTube’a w klasie wydaje się jednym z najprostszych sposobów zaspokojenia tych potrzeb i, jako że np. nauczanie gramatyki może być trudne, włączenie zadań zawierających ciekawe nagrania z YouTube’a może sprawić, że trudne aspekty gramatyki staną się przyjemniejsze i łatwiejsze do przyswojenia, a także do nauczania. Ten artykuł przedstawia różnorodne, angażujące i gotowe do użycia zadania gramatyczne i na słownictwo, które można bardzo łatwo modyfikować i  dostosowywać do potrzeb różnych grup studentów. Aby uczynić lekcje atrakcyjnymi i skutecznymi, nauczyciele powinni budować je wokół zainteresowań swoich uczniów, a korzystanie z YouTube’a to doskonały sposób na osiągnięcie tego celu.

Słowa kluczowe: YouTube, grammar, vocabulary, gramatyka, słownictwo