Workshop: using the resources of the group to come up with individual solutions to ethical problems in the workplace (C1/C1+)

Anne Lassieur-Raynal

Abstrakt

The workshop presented here is based on techniques used in different classes. It has been designed to give an overview of different activities that have been conducted several times in different groups to try and address the issue of helping students acquire transferrable problem-solving skills and autonomy when working in large groups.

WARSZTATY: WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GRUPY W CELU UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH ROZWIĄZAŃPROBLEMÓW ETYCZNYCH W MIEJSCU PRACY (C1/C1+)

Przedstawione tutaj warsztaty oparte są na technikach stosowanych w różnych klasach. Zaprezentowane ćwiczenia, które zostały przeprowadzone kilkakrotnie w różnych grupach, mają na celu umożliwienie studentom zdobycia umiejętności rozwiązywania problemów i wykorzystania autonomii podczas pracy w dużych grupach.

Słowa kluczowe: autonomy, problem-solving, group resources, interactions, autonomia, rozwiązywanie problemów, zasoby grupy, interakcje
References

Alvesson, M., Spicer A. (2016). The Stupidity Paradox. London: Profile Books Ltd.

GFEN (2001). Repères pour une Education Nouvelle Enseigner et (se) former. Lyon: Chronique Sociale.

GFEN Secteur Langues (2010). 25 Pratiques pour enseigner les langues. Lyon: Chronique Sociale.

Institute of Business Ethics, https://www.ibe.org.uk [accessed: 17 July 2020].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.