The multilingual educational website mluvtecesky.net as a tool for teaching language for specific purposes

Ivana Rešková

Abstrakt

This paper presents the multilingual website mluvtecesky.net, currently available in ten language versions: Czech, Arabic, Chinese, English, German, Polish, Romanian, Russian, Slovak and Spanish. The website offers an online course of general language Czech consisting of 30 units (levels A1 and A2) as well as a detailed course of medical Czech, which has been reviewed by medical experts. This innovative language course contains 37 units and is divided into three main modules: Internal PropaedeuticsInternal Medicine and Further Clinical Departments. Completely new interactive materials are accompanied by over seven hours of audio recordings, a useful dictionary, a grammar summary, a discussion forum, and invaluable information about the Czech Republic (culture, history, and geography). The website was developed primarily for healthcare professionals who need to use Czech in their professional life. However, it has become an integral part of teaching Czech to foreign medical students at Masaryk University. The website is user-friendly and free of charge.

WIELOJĘZYCZNY PORTAL JĘZYKOWY EDUKACYJNY MLUVTECESKY.NET JAKO NARZĘDZIE DO NAUKI JĘZYKÓW DLA OKREŚLONYCH CELÓW

 Wielojęzyczny portal mluvtecesky.net jest przeznaczony do nauczania i uczenia się czeskiego jako języka obcego. Obecnie jest dostępny w 10 językach: czeskim, angielskim, arabskim, chińskim, niemieckim, polskim, rumuńskim, rosyjskim, słowackim i hiszpańskim. Portal obejmuje ogólny kurs językowy na poziomie A1/A2 zgodnie z CEFR oraz kurs medyczny na poziomie B1/B2 według CEFR, który został opracowany po raz pierwszy w takim zakresie. Oprócz nauczania języka popartego przeglądem gramatyki czeskiej jako języka obcego użytkownik ma możliwość zapoznania się z klasyfikacją języka czeskiego wśród języków słowiańskich oraz czeską historią, geografią i kulturą, co przyczynia się do budowania jego kompetencji społeczno-kulturowych. Obecni lub przyszli studenci medycyny i pracownicy służby zdrowia z zagranicy znajdą tutaj informacje o systemie opieki zdrowotnej, studiach medycznych na czeskich uniwersytetach oraz wsparciu zagranicznych expertów w Czechach.

Słowa kluczowe: language for specific purposes, Czech as a foreign language, medical Czech, patient’s history, doctor-patient communication, e-learning in language learning and teaching, język dla określonych celów, czeski jako język obcy, język czeski medyczny, anamneza pacjenta, komunikacja lekarz–pacjent, e-learning w uczeniu się i nauczaniu języka
References

mluvtecesky.net [accessed: 31 Oct. 2019].

Rešková, I. (2016). Budování komunikační kompetence v jazyce pro specifické účely. CASALC Review, Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2016, pub. 2016–2017, 1, 101–107.

Rešková, I., Mauthner, R., Marquez, E. (2015). How to take a patient’s history. Brno: Masaryk University Language Centre.

Rešková, I., Pintarová, M. (2019). Čeština ve fyzioterapii. Brno: Masaryk University.