Zeszyty Glottodydaktyczne,2022, Zeszyt 11 (2022)

Redaktor naczelny: Marek Hermann
Redaktor językowy: Guy Torr
Rok wydania: 2022

Zebrane w tym numerze Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ artykuły stanowią pokłosie dwóch konferencji. Część pierwsza poświęcona jest międzynarodowej konferencji metodycznej Cracow Language Teaching Staff Training Week zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 2-6 lipca 2018 roku. Uczestniczyło w niej trzydziestu akademickich nauczycieli języków obcych z trzynastu krajów europejskich. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego nauczania języków obcych, a w szczególności przedyskutowanie problemów związanych z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu języków obcych, zagadnień dotyczących nauczania języka akademickiego oraz języków specjalistycznych, jak też problematyki tzw. autonomicznego uczenia się. Część drugą tego numeru Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ tworzą teksty oparte na wystąpieniach podczas zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe glottodydaktycznej konferencji latynistycznej „Polacy nie gęsi, też łacinę znają”, która odbyła się 14 września 2018 r. Zebrane w tym numerze Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ artykuły ukazują wiele nowatorskich sposobów nauczania języków obcych (nowożytnych – na przykładzie języka angielskiego oraz łaciny) - i mogą być źródłem wielu cennych wskazówek praktycznych dla lektorów.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Teaching advanced students who have reached a plateau – challenges and possible solutions

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 9-22
Data publikacji online: 14 września 2022

Christmas ESP lessons

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 23-47
Data publikacji online: 14 września 2022

The workplace – ESP lessons

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 49-102
Data publikacji online: 14 września 2022

Rozwijanie sprawności słuchania z wykorzystaniem materiałów autentycznych na przykładzie filmu „Groundhog Day”

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 103-113
Data publikacji online: 14 września 2022

Wieloaspektowa analiza „Żalów” Owidiusza (Tr. IV 10, 1–8)

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 115-130
Data publikacji online: 14 września 2022