Rozwijanie sprawności słuchania z wykorzystaniem materiałów autentycznych na przykładzie filmu „Groundhog Day”

Joanna Madej-Borychowska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.