Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Marek Hermann

Zespół redakcyjny: Dorota Lubińska-Pyla, Jakub Kuciak

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.