Misja i cele

Zeszyty Glottodydaktyczne to czasopismo ukazujące się od lat w Jagiellońskim Centrum Językowym, międzywydziałowej jednostce Uniwersytetu Jagiellońskiego. W centrum uwagi Zeszytów znajdują się zagadnienia związane z nauczaniem języka obcego, zwłaszcza języka akademickiego i specjalistycznego, w środowisku uniwersyteckim. Autorami tekstów są zarówno nauczyciele akademiccy Jagiellońskiego Centrum Językowego, jak i dydaktycy innych uczelni w kraju i za granicą.

W artykułach nasi autorzy opisują swoje doświadczenia naukowo-dydaktyczne, opierając się na własnych poszukiwaniach i analizie literatury tematu, skłaniając czytelnika do pogłębionej refleksji nad szeroko pojętą metodyką nauczania języka obcego.

W nieco krótszych formach proponujemy praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i wyzwań, począwszy od coraz szybciej rozwijających się nowych technologii, nauczania zdalnego, zagadnień psychospołecznych na zajęciach języka obcego, a skończywszy na wspieraniu rozwoju językowego studentów. Autorzy piszą też o swoim zaangażowaniu w rozmaite projekty międzynarodowe i o doświadczeniach zdobytych w ramach międzyuczelnianych wyjazdów zagranicznych.