Kontakt

Adres Redakcji:

Jagiellońskie Centrum Językowe

ul. Romana Ingardena 3, 33-332 Kraków

e-mail: zeszyty@uj.edu.pl 

 

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków

tel. 12 663 23 97