Kontakt

Jagiellońskie Centrum Językowe
ul. Krupnicza 2 pok.101
Kraków
e-mail:jcj@uj.edu.pl
 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
tel. 12 663 23 97


Dział Handlowy
tel. 12 631-01-97, fax (12) 631-01-98
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Konto: PKO SA 8012 40 4722 1111 0000 4856 3325

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.