Recenzenci

Dr hab. Joanna Rokita-Jaśków, prof.UP

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.