Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Marek Hermann

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358
e-ISSN 2720-4812

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma