Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Marek Hermann

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358
e-ISSN 2720-4812

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023)

Redaktor naczelny: Marek Hermann
Opublikowano online: 29 listopada 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Short stories in the classroom: Kate Chopin’s The Story of an Hour

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 9-21
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.002.18704

Translating the untranslatable: The vernacular in transgressive fiction of Irvine Welsh and Martin Amis

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 23-35
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.003.18705

Captatio benevolentiae oraz ethos i pathos w nauczaniu języków obcych

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 37-53
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.004.18706

Περὶ τῶν ἑπτὰ θεαμάτων Pseudo-Filona Bizantyńskiego i jego zastosowanie w nauczaniu języka starogreckiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 55-70
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.005.18707

Teksty historyków rzymskich na lektoracie języka łacińskiego we współczesnej szkole wyższej i w dawnym polskim szkolnictwie – zarys historyczny i wybrane zagadnienia dydaktyczne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 71-92
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.006.18708

Teaching English with PowerPoint

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 93-97
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.007.18709

Self-reflecting journals as a metacognitive tool to encourage greater learner autonomy – on the example of EAP students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 99-109
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.008.18710

VARIA

Wywiad z ekspertem Haliną Czubałą. Rozmowę przeprowadziła redaktor Dorota Lubińska-Pyla

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 111-117
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.010.18711

Quizlet

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 119-121
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.011.18712

The third pedagogue: Space in higher education

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 123-134
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.012.18713

Moje wspomnienia z wyjazdu do Barcelony w ramach programu Erasmus+

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 135-139
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.013.18714

Kilka uwag o warsztacie tłumacza

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 141-150
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.014.18715

Grywalizacja, czyli jak wkręcić studentów w intensywną naukę

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 151-155
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.015.18716

My experience of teaching pre-sessional English for Academic Purposes courses for international or non-native-English-speaking students at Scottish universities

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2023, Zeszyt 12 (2023), s. 157-161
Data publikacji online: 29 listopada 2023
DOI 10.4467/27204812ZG.23.016.18717