Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Opublikowano online: 2020

I. PROPOZYCJE METODYCZNE

Sortuj według

Teaching English to archaeology and theology students: a case for using translation as a language-teaching tool

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 13-24
Data publikacji online: 2020

Using short stories as an attempt at developing extensive reading for advanced university students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 39-47
Data publikacji online: 2020

The multilingual educational website mluvtecesky.net as a tool for teaching language for specific purposes

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 25-30
Data publikacji online: 2020

Listening for language learning: (re)discovering students’ autonomy

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 31-38
Data publikacji online: 2020

II. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUTENTYCZNYCH W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Using YouTube in the classroom

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 61-74
Data publikacji online: 2020

The most unethical psychological experiments

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 121-134
Data publikacji online: 2020

Workshop: using the resources of the group to come up with individual solutions to ethical problems in the workplace (C1/C1+)

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 51-59
Data publikacji online: 2020

Sleep and memory

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 109-119
Data publikacji online: 2020

Roller coaster physics

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 77-86
Data publikacji online: 2020

The truth about Santa

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 99-108
Data publikacji online: 2020

The fizz-ics of champagne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 87-97
Data publikacji online: 2020

On mental illnesses and how to live with them

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 145-163
Data publikacji online: 2020

Intelligence

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 135-143
Data publikacji online: 2020

Użycie materiałów autentycznych na lektoracie dla studentów fizyki – II stopień studiów

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 75-76
Data publikacji online: 2020

Mad Max: Fury Road and why it is so great

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 165-177
Data publikacji online: 2020

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.