Źródła Humanistyki Europejskiej

Redaktor naczelny: Kazimierz Korus

Źródła Humanistyki Europejskiej, to czasopismo, którego celem jest dowodne ukazanie dzisiaj już nie tak oczywistego faktu, że literackie źródła współczesnej europejskiej humanistyki wciąż obficie czerpią lub nawiązują do starożytnej kultury greckiej, rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Ponadto przyjmowane są prace, które albo bezpośrednio badają antyczną kulturę, albo ukazują stosunek szeroko pojmowanej kultury Orientu do kultury europejskiej.

ISSN 2449-674X
e-ISSN 2449-6758

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8

Redaktor naczelny: Kazimierz Korus
Opublikowano online: 20 kwietnia 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Inescapability of Tragic Human Fate in Joseph Conrad’s Amy Foster

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 1–16
Data publikacji online: 21 kwietnia 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.001.4265

Praktyka tłumaczenia w języku łacińskim a polskie tłumaczenie A Christmas Carol Charlesa Dickensa z 1908 roku

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 17–26
Data publikacji online: 12 maja 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.002.4266

Tęsknota, znak, dążenie jako momenty bycia w obliczu Boga Ukrytego w myśli Pseudo-Dionizego Areopagity i Blaise’a Pascala

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 27–56
Data publikacji online: 21 kwietnia 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.003.4267

Saint Sébastien : histoire d’une assimilation culturelle

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 57–73
Data publikacji online: 12 maja 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.004.4268

Gustaw Herling-Grudziński i Sándor Márai u wrót plutonium. Rozważania emigranta-intelektualisty  o kondycji cywilizacji europejskiej

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 75–90
Data publikacji online: 21 kwietnia 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.005.4269

Wizja kultury europejskiej w wierszu Jeleny Szwarc Pływanie

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 91–101
Data publikacji online: 21 kwietnia 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.006.4270

Hollywood versus Europa. Dwa filmowe spojrzenia na Księgę Wyjścia: Exodus i Mojżesz

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2015, Tom 8, s. 103–114
Data publikacji online: 12 maja 2016
DOI 10.4467/24496758ZHE.15.007.4271

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.