Źródła Humanistyki Europejskiej 2012

Redaktor naczelny: Kazimierz Korus

Źródła Humanistyki Europejskiej, to czasopismo, którego celem jest dowodne ukazanie dzisiaj już nie tak oczywistego faktu, że literackie źródła współczesnej europejskiej humanistyki wciąż obficie czerpią lub nawiązują do starożytnej kultury greckiej, rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Ponadto przyjmowane są prace, które albo bezpośrednio badają antyczną kulturę, albo ukazują stosunek szeroko pojmowanej kultury Orientu do kultury europejskiej.

ISSN 2449-674X
e-ISSN 2449-6758

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.