Źródła Humanistyki Europejskiej ,2012, Tom 5

Redaktor naczelny: Kazimierz Korus
Rok wydania: 2012

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pojęcie judaizmu i hellenizmu w esejach Benjamina Fundoianu. Żydowscy intelektualiści w kulturalnym krajobrazie Rumunii początków XX wieku

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Starożytne piękno i turecka brzydota – na przykładzie szablonowości opisów pierwszego wrażenia na widok Stambułu w świetle dziewiętnastowiecznych polskich relacji z podróży na Wschód

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

„Martwa Europa”? Wizja kultury europejskiej według Christosa Tsiolkasa

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Czas nieskończony, czyli obraz nieprzemijalności w Miele amaro Salvatore Cambosu

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Pozytywne aspekty kultury miejskiej w powieściach Lagum Svetlany Velmar-Janković i Očevi i oci Slobodana Selenicia

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Das Bild der Krakauer Juden in Alfred Döblins Bericht Reise in Polen

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Świat antycznej mitologii w poemacie Jovana Rajicia Boj zmaja sa orlovi

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Magic, Demons and Apocalypse in the Composition of Historia Arcana by Procopius of Caesarea

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Przypadek sobowtóra. Fiodorow i Sokrates

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Scenariusze inicjacyjne w prozie słowackiej po 1989 roku

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

The Countenance of a Goddess: Kālī Portrayed in Marguerite Yourcenar’s Kali Beheaded

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Zwierzęcość, wizja zagłady i religijny synkretyzm w Dzieciach Apokalipsy Indry Sinhy

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Centaur we własnym kraju – o hybrydycznych strategiach tożsamościowych na przykładzie powieści O centauro no jardim Moacyra Scliara

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Obraz Słowian w dziełach Prokopiusza z Cezarei

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Semiotyka obuwia: problem uniwersaliów kulturowych

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Tradycja epistolarna i bajkowa Listów obyczajowych, sielskich i miłosnych Teofilakta Symokatty

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Retardacja jako zasada kompozycyjna w Pieśni 68 Katullusa

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Of Prospero’s “cold mouth”: Discourse of the Passions in The Tempest

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Pokłon palmy – Sozomen a tradycja dzieciństwa Jezusa

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

The Mahabharata Epic, Its Translations and Its Influence on Polish Intellectual Circles and General Readers

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Reflections of Environmental Anxiety in James Fenimore Cooper’s The Pioneers

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2012, Tom 5,
Data publikacji online: 3 grudnia 2012

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.