Magic, Demons and Apocalypse in the Composition of Historia Arcana by Procopius of Caesarea

Justyna Migdał

Abstrakt

W Historii sekretnej Prokopiusz z Cezarei ukazuje cesarza Justyniana i jego małżonkę Teodorę jako parę demonów pragnących zguby ludzkości. Obraz ów pozostaje w ostrym kontraście z przedstawieniami pary cesarskiej w innych dziełach historyka (Wojnach oraz panegirycznych Budowlach), stąd też budzi on kontrowersje w świecie nauki. Artykuł ma na celu ukazanie, iż element demonologiczny został kunsztownie wykorzystany przez Prokopiusza jako podstawa do zbudowania inwektywy pod adresem pary cesarskiej: analiza budowy dziełka, metaforyki i słownictwa pozwala stwierdzić, że autor, opierając się na motywach mitycznych, apokaliptycznych i historycznych, konsekwentnie przedstawia Justyniana i Teodorę jako ucieleśnienie zła i przyczynę wszelkich nieszczęść w państwie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.