Retardacja jako zasada kompozycyjna w Pieśni 68 Katullusa

Damian Kalitan

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.