Of Prospero’s “cold mouth”: Discourse of the Passions in The Tempest

Anna Kowalcze-Pawlik

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.