Źródła Humanistyki Europejskiej ,2013, Tom 6

Redaktor naczelny: Kazimierz Korus
Rok wydania: 2013
Słowa kluczowe: travels, travel literature, Berlin collection, Easter Island, “noble savage”, merchant, ideal citizen, ethos, civic humanism, Benedetto Cotrugli, Czech contemporary prose, tourist novels, literary space, new spatial imaginary, spatial turn, modernism, Turkish literature, modern literature, novel, history of literature, Zabuzhko, habitus, ideal man, Harlequin, folklore, commedia dell’arte, comic quality, theatre, Joseph Flavius, judaism, Jew, image, Jewish identity, Jewish-American literature, Philip Roth, Portnoy‘s Complaint, search for identity, Press, German-speaking Jews, „Die Welt”, Yiddish culture, Yiddish literature, Kharms, Jakovljevic, OBERIU, avant-garde, fall, Galich, antique, myth, Bible, bards, blood, metaphor, symbolism, ancient Greece, ancient Rome, John Chrysostom, Saint Paul, rhetoric, homily, panegyric, postcolonial, modern, Antiquity, Eliot, Walcott, Camilleri, Socratic dialogue, investigation, truth, detective stories, the carnivalesque, 18th century English women’s writing, Saturnalia, pre-romantic grotesque, masquerade in literature, Lomonosov, Anacreon, ode, classicism, civil poetry, Odysseus, character, fate, mortality, cognition, Jerome, translation, interpretation, sentence, tradition, antonomasia, Pliny, Trajan, trope, comparison of literary terms, symbol, Sanskrit poetics, suggestion, aesthetical experience, conceptual metaphor, simulacrum, Lucretius (Titus Lucretius Carus), Epicurus, ratio, perception, Aesopic fables, Byzantine rhetoric, progymnasmata, rhetorical exercises, de morbo sacro, polis religion, magoi, manteis, kathartai, cultural change, ritual, practice theory, diffusionism, Greek religion

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Tożsamość kultury i w kulturze

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

„Skoro tak czynią, czyż nie są straszni w oczach bogów?” – wędrowni specjaliści rytualni w oczach autora De morbo sacro

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Bajki Ezopowe w bizantyńskich kolekcjach ćwiczeń progymnasmatycznych

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

„Simulacrum” Lukrecjusza w świetle współczesnej teorii metafory pojęciowej

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Symbol i sugestia w myśli europejskiej i indyjskiej – spojrzenie komparatystyczno- -historyczne

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Quo modo pronominatio in Plinii Minoris Panegyrico in Traianum adhibita sit

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Hieronim ze Strydonu na progu europejskich strategii tłumaczeniowych

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Obraz Odyseusza w powieści Sándora Máraiego Pokój na Itace

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Rozmowy z Anakreontem Michaiła Łomonosowa jako manifest poety obywatelskiego

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Ciemna strona Saturna w powieściach Frances Burney

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Metodo di indagare basato sul dialogo nella serie montalbaniana di Andrea Camilleri e strategia del dialogo filosofico

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Szczątki greckiej wazy u karaibskich brzegów

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Panegiryki św. Jana Chryzostoma De laudibus Sancti Pauli – kwestia struktury

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Metaforyka i symbolika krwi w tradycji antycznej

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Библейские реминисценции в пьесах Ивана Вырыпаева Июль и Бытие №2

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Motywy biblijne i mitologiczne w pieśniach Aleksandra Galicza

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Raj w kraju Rad. Upadek pierwszych ludzi według Daniiła Charmsa

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Ślady literatury i kultury jidysz w prasie niemieckojęzycznej na łamach czasopisma „Die Welt” z 1914 roku

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Bohater, autor i tożsamość żydowska na obczyźnie: od starożytności po współczesność

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Europejskie narodziny Arlekina. Korzenie, rozwój i przetrwanie błazna – najsłynniejszej postaci komedii dell’arte

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 1 kwietnia 2015

Współczesny ideał mężczyzny w literaturze kobiecej. Na podstawie powieści Oksany Zabużko Badania terenowe nad ukraińskim seksem

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Ambiwalencje nowoczesności. Powieść turecka i modernizm

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Od zdziwienia do tekstu literackiego. Doświadczanie przestrzeni w młodej prozie czeskiej

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

L’immagine del mercante modello in Il libro dell’arte di mercatura di Benedetto Cotrugli

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Voyage éducatif de Johann Reinhold Forster dans le Mémoire sur Waïhou ou l’Isle de Pâques

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014

Nergis Ertürk, Grammatology and Literary Modernity in Turkey, New York: Oxford University Press 2011, ss. 240.

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2013, Tom 6,
Data publikacji online: 28 listopada 2014