Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jak interpretować „reinterpretację”, czyli mit o Ifis i Jancie w wykonaniu Ali Smith

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. s. 1–11
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.001.3611

Ελπήνωρ, πως ήρθες… Analiza i interpretacja wiersza Elpenor Takisa Sinopulosa z uwzględnieniem teorii amalgamatów myślowych

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 13–25
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.002.3612

Eros i Psyche. Mit opowiedziany na nowo

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 27–42
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.003.3613

Formy parodystyczne i intertekstualność w Ifigenii Svena Delblanca

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 43–59
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.004.3614

Wokół ideału człowieka – motyw przebaczenia w szesnastowiecznej réécriture Gran Conquista de Ultramar (Wielki podbój zamorski)

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 61–68
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.005.3615

Motywy indyjskie w poezji Romana Rostworowskiego

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 69–83
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.006.3616

Das Monster als literarische Randfigur

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 85–92
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.007.3617

Death and Melancholy as Recurring Motifs in Virginia Woolf’s Selected Novels

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 93–108
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.008.3618

Pan i zdrajca – heroiczna adaptacja postaci Chrystusa i Szatana w poezji staroangielskiej

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 109–124
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.009.3619

Jeden język-wargi. Starotestamentowe źródła myśli przekładowej Haroldo de Camposa

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 125–134
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.010.3620

Europejskie źródła indyjskiego projektu. Charakterystyka grupy Subaltern Studies

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 135–145
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.011.3621

Idealism och kroppsligt begär i Viktor Rydbergs Vapensmeden

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 147–172
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.012.3622

Teodoret z Cyru i dialog filozoficzny

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 173–184
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.013.3623

Man in the Face of Suffering: the Late-Medieval Pearl Poem and the Biblical Story of Job

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 185–192
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.014.3624

Poeta pamięta? Harold Bloom o pamięci i zapominaniu.

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 193–207
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.015.3625

Epitalamium mistyczne w Komentarzu do Pieśni nad Pieśniami Orygenesa

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 209–223
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.016.3626

Gli Scalognati e l’atto puro dell’ incarnazione

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 225–235
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.017.3627

Recepcja twórczości Edwarda Bellamy’ego w Polsce

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 237–246
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.018.3628

 „Poszukiwania w zapomnianych regionach słownika”. Wielojęzyczność leksyki Brunona Schulza jako problem w przekładzie

Źródła Humanistyki Europejskiej , 2014, Tom 7, s. 247–257
Data publikacji online: 10 czerwca 2015
DOI 10.4467/24496758ZHE.14.019.3629

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.