Rada naukowa

dr hab Bogdan Burliga (Gdańsk)

prof. dr hab. Jerzy Danielewicz ( Poznań)

dr hab. Joanna Janik (Kraków)

dr hab. Stanisław Stabryła (Kraków)

prof. dr hab. Marian Szarmach (Toruń)

prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski (Kraków)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.