Kontakt z redakcją

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków


Dział Handlowy
tel. 12 631-01-97, fax (12) 631-01-98
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Konto: PKO SA 8012 40 4722 1111 0000 4856 3325

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.