Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny: Kazimierz Korus (Jagiellonian University)

Redaktor językowy: Anastazja Oleśkiewicz

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.