Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Redaktor naczelny: Artur Kijas

„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ukazują się od 1995 r. i zawierają materiały i opracowania skupiające się na problematyce nauki w jej regionalnym wymiarze. „Zeszyty” są wydawnictwem ciągłym, wydawanym regularnie jako rocznik. Dotychczas ukazało się 21 tomów, z których każdy został poświęcony innej tematyce: m.in. bibliologii, bibliotekoznawstwu, pedagogice, historii regionu, historii sztuki, muzykologii, heraldyce, edytorstwu, ziemiaństwu, reformacji na ziemi kaliskiej. Oryginalne prace naukowe drukowane są w dziale: Z materiałów i opracowań, do którego dołączane są Recenzje, Sprawozdania, Z żałobnej karty, Z życia Towarzystwa.

ISSN 1426–6547
e-ISSN 2657-8646
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, W kręgu badań regionalnych

Redaktor naczelny: Artur Kijas
Opublikowano online: 2022

I. ARTYKUŁY

Sortuj według

Powroty do Russowa Marii Dąbrowskiej 

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 11-28
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.002.17999

Ludzie na łamach „Gazety Kaliskiej” –  przyczynek do badań biograficznych Kalisza i regionu

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 29-40
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.003.18000

Drukarnia Pospieszna Jakuba Szczecińskiego jako przykład  zakładu typograficznego mniejszości żydowskiej w międzywojennym Kaliszu

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 41-57
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.004.18001

Ekspozycja czy widowisko? Kilka dopowiedzeń  do wystaw w Liskowie (w latach: 1925 i 1937)

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 58-72
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.005.18002

Działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” jako przykład wspierania regionalizmu  w środowisku lokalnym

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 73-85
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.006.18003

Ślady małej ojczyzny w twórczości gołuchowskich  artystów na przykładzie prac Józefa Witkowskiego i Rafała Walendowskiego

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 86-99
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.007.18004

Kaliszanin z urodzenia. Poezja, wspomnienia  i korespondencja Tadeusza Pniewskiego jako źródło edukacji regionalnej

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 100-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.008.18005

Edukacja regionalna w południowo-wschodniej  Wielkopolsce na tle zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 111-123
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.009.18006

Przekrój społeczny mieszkańców Kalisza pochowanych w podziemiach kościoła poreformackiego w II poł. XVII – I poł. XIX w.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 124-141
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.010.18007

Historia pewnej garbarni. Meandry awansu społeczno-towarzyskiego kaliskiej burżuazji w I poł. XIX w.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 142-151
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.011.18008

Utracone – odzyskane. Zbiory dawnego Muzeum Ziemi Kaliskiej w kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Zarys problematyki

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 152-186
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.012.18009

Komuniści wobec Kościoła katolickiego w latach 1948-1950 na podstawie akt Starostwa Powiatowego w Koninie

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 187-201
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.013.18010

II. INFORMACJA NAUKOWA

Śladami Wiłkomirskich. W poszukiwaniu spuścizny członków muzycznej rodziny – raport z projektu badawczego

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 205-230
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.014.18011

Gustaw Arnold Fibiger (1912-1989) w 110 rocznicę urodzin – garść wspomnień byłego ucznia

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 231-240
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.001.17998

III. RECENZJE I OMÓWIENIA

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 1950- 2019. Red. Krzysztof Jędrzejak, Bogdan Nowak, Paweł Szczepaniak, Edward Wasielewski, Maciej Okrasa. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Polskie Towarzystwo Penitencjarne, 2021. – ss. 338. Jak w Kaliszu więzienników kształcono

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 243-244
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.015.18012

Agnieszka Słupianek-Winkowska, Kajew, Cieśle, Wszołów. Szlakiem dziejów. Gołuchów 2021 ss. 256, il.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 245-247
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.016.18013

Aneta Kolańczyk, Maria Konopnicka (1842-1910). Poetka, pisarka, społeczniczka, emancypantka. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022. – 129, [5] s., il.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 248-253
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.017.18014

IV. SPRAWOZDANIA

Sympozjum popularnonaukowe poświęcone życiu i działalności ks. prałata Jana Nepomucena Sobczyńskiego (1861-1942), Kalisz 30 maja 2022 r.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 257-259
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.018.18015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych”, Kalisz 22-23 września 2022 r.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 260-264
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.019.18016

V. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Mieczysław Arkadiusz Woźniak (1933-2021) inżynier, działacz państwowy i społeczny, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnych

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 267-269
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.020.18017

Profesor dr hab. Tadeusz Drewnowski – wspomnienie

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 270-273
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.021.18018

Mateusz Rabiega (1994-2022) – historyk architektury, badacz dziejów Kalisza

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 274-279
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.022.18019

VI. Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 283-289
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.023.18020

Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 290-292
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.024.18021

Kronika KTPN

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2022, Nr 22, s. 293-311
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.025.18022