Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ukazują się od 1995 r. i zawierają materiały i opracowania skupiające się na problematyce nauki w jej regionalnym wymiarze. „Zeszyty” są wydawnictwem ciągłym, wydawanym regularnie jako rocznik. Dotychczas ukazało się 21 tomów, z których każdy został poświęcony innej tematyce: m.in. bibliologii, bibliotekoznawstwu, pedagogice, historii regionu, historii sztuki, muzykologii, heraldyce, edytorstwu, ziemiaństwu, reformacji na ziemi kaliskiej. Oryginalne prace naukowe drukowane są w dziale: Z materiałów i opracowań, do którego dołączane są Recenzje, Sprawozdania, Z żałobnej karty, Z życia Towarzystwa.

ISSN 1426–6547
e-ISSN 2657-8646
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk