III. RECENZJE I OMÓWIENIA

Sortuj według

Stanisław Małyszko, W krainie pamięci. Kaliskie cmentarze i miejsca pochówku dawniej i dziś, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2021, s. 303, il. Uwagi na marginesach książki

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 267-276
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.013.17597

I. ARTYKUŁY

“Planning Hygiea”. Eugen Fassbenders Regulierungsplan für Lázně Jeseník/Gräfenberg und die moderne Kurstadt in Ostmitteleuropa um 1900

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 13-38
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.001.17585

The Hungarian monument protection from 1957 to 1990 through the lens of its professional journal

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 39-59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.002.17586

Działalność warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z perspektywy Kalisza w świetle doniesień w „Kaliszaninie”

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 60-87
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.003.17587

Plany uruchomienia komunikacji tramwajowej w Kaliszu w latach 1900-1914

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 88-104
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.004.17588

Problem odbudowy centrum Kalisza po 1914 roku z punktu widzenia niemieckiego konserwatora zabytków Juliusa Kohtego

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 105-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.005.17589

Teatr dla wszystkich? Spór o rolę Teatru Miejskiego na tle dyskusji społeczno-politycznych w Kaliszu lat trzydziestych XX wieku – zarysowanie problematyki

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 122-137
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.006.17590

Sterowana promocja miasta. O politycznym rodowodzie „Ptolemeuszowej Kalisii”

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 138-166
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.007.17591

Sztuka (nie)znanych kobiet. Scenografka Aniela Wojciechowska w świetle unikatowych źródeł ze zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 167-193
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.008.17592

Protestanci w regionie kaliskim w XVI-XVIII wieku i ich budownictwo kościelne. Zarys problematyki

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 194-222
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.009.17593

Budownictwo drewniane wsi kaliskiej i sieradzkiej w muzeach. Przyczynek do porównawczej historii architektury wiejskiej w guberni kaliskiej

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 223-241
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.010.17594

Z dziejów parafii rzymskokatolickiej i średniowiecznego kościoła w Stawiszynie w latach 1880-1940. Przyczynek do badań

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 242-257
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.011.17595

II. INFORMACJA NAUKOWA

Projekt badawczy „Planowanie przestrzenne w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku: między urbanistyką a administracją”

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 261-264
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.012.17596

IV. SPRAWOZDANIA

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rycerze świętego Floriana – Bogu na chwałę ludziom na pożytek. W stulecie związku OSP RP”, Warszawa, 24 IV 2021 r.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 279-282
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.014.17598

70. Kongres IAML 2021 (IAML-Music Librarians, Archivists and Information Specialists of the World), 26-30 VII 2021 r.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 283-288
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.015.17599

LXIX Ogólnopolska konferencja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Historia sztuki jako instytucja”, Warszawa, 25-26 XI 2021 r.

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 289-293
Data publikacji online: 30 grudnia 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.016.17600

V. Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Hipolit Raubo (1934-2018) – kaliszanin, psycholog, społecznik

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 297-300
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.017.17601

Dr inż. Zbyszko Szmaj (1935-2021) – pedagog, działacz oświatowy i samorządowy, wykładowca w Akademii Kaliskiej oraz członek KTPN

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 301-306
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/26578646ZKNT.21.018.17602

VI. Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

Wydawnictwa Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 309-314
Data publikacji online: 2021

Bibliografia Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 315-316
Data publikacji online: 2021

Kronika KTPN

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 317-325
Data publikacji online: 2021

Rejestr członków Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2021, Nr 21, s. 326-331
Data publikacji online: 2021