Misja i cele

„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" są recenzowanym czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Celem czasopisma jest publikowanie materiałów mogących stanowić źródła do dalszych badań regionalnych i interdyscyplinarnych.

Każdy artykuł zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Redakcja „Zeszytów” (ISSN 1426 – 6547, e-ISSN 2657-8646) deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).