Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Redaktorka językowa: Katarzyna Twardowska
Redaktor: Łukasz Kasprowski

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Opublikowano online: 31 grudnia 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Porozumienie jako forma zarządzania

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 579-595
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.032.14575

Logo as a Tool of European Union Countries’ Destination Branding

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 597-626
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.033.14576

Dyplomacja kulturalna w mediach społecznościowych: Studium przypadku

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 627-644
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.034.14577

Facebook jako narzędzie wspierające osiąganie celów z zakresu employer brandingu na rynku IT

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 645-661
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.035.14578

Poszukiwanie determinantów jakości programu jako elementów strategii w mediach publicznych. Model trójkąta sił jakości

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 663-679
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.036.14579

Mowa nienawiści w mediach społecznościowych – możliwości automatycznej detekcji i eliminacji

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 681-693
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.037.14580

Corporate Digital Responsibility w przedsiębiorstwach medialnych

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 695-706
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.038.14581

Media Image Management and Provocation – A Case Study of Wojciech Cejrowski

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 707-721
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.039.14582

Koalicja czasopism „Pandemia”

Komunikacja w dobie koronawirusa szansą dla marki na nawiązanie bliskich relacji z otoczeniem. Studium przypadku komunikacji marki 4F z konsumentami w pierwszej fazie pandemii COVID-19

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 723-734
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.041.15139

Sprawozdania

Internetowe normy komunikacyjne. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dyskursy internetowe a norma”, Łódź, 7–8 czerwca 2021

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 4, s. 735-738
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.040.14583