Zarządzanie Mediami

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Redaktor językowy: Adam Krzyk

Czasopismo „Zarządzanie Mediami” to pierwsze w Polsce recenzowane pismo naukowe dotyczące problematyki zarządzania mediami. Wydawane jest w formie internetowego kwartalnika, skierowanego do badaczy mediów i zarządzania oraz wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. Celem czasopisma jest badanie i opisywanie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z zarządzaniem mediami, informacją, reklamą i instytucjami okołomedialnymi.

e-ISSN 2354-0214
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępca redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Opublikowano online: 30 czerwca 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Współczesny Word of Mouth – dylematy pojęciowe

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 191–206
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.012.13407

Wydawnictwo Bauer – tradycyjny wydawca w cyfrowym świecie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 207–221
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.013.13408

„Zarządzanie słowem” przez media prasowe w procesie dążenia do poznania i przedstawienia prawdy

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 223–243
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.014.13409

Among Friends: The Role of Friendship in Alternative Organizations

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 245–265
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.015.13410

Cele zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach sektora mediów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 267–280
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.016.13411

Wyzwania stosowania działań marketingowych poprzez media społecznościowe z perspektywy zintegrowanej komunikacji marketingowej

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 281–296
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.017.13412

Odbiór społeczny programu telewizyjnego jako główne źródło przewagi konkurencyjnej nadawców

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 297–308
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.018.13413

Media as a Vehicle for Social Memory: A Case of Władysław Turowicz, the Polish Godfather of Pakistan’s Space and Missile Programs

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 309–317
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.019.13414

How the Press Creates the Image of Generation Z: An Evaluation of the Message Effectiveness of Polish Weekly Opinion Magazines

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 319–338
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.020.13415

Koalicja czasopism: Kultura i organizacje w czasie pandemii

Budowanie relacji z publicznością w internecie. Netnografia działalności polskich teatrów w czasie pandemii

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 339–353
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Ochrona wizerunku w mediach w dobie pandemii

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 355–368
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Techniki perswazyjne w telewizyjnych reklamach sieci sklepów spożywczych, firm telekomunikacyjnych oraz banków w początkowej fazie pandemii COVID-19

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 369–385
Data publikacji online: 30 czerwca 2021

Recenzje

Recenzja monografii Zarządzanie kulturą i mediami w niepewnych czasach: studia przypadku pod redakcją dr Anny Modzelewskiej

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 2, s. 387–394
Data publikacji online: 2021