Zarządzanie Mediami,2017, Tom 5, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Rok wydania: 2017
Redakcja zeszytu : Jan Kreft

Artykuły

Ilość
Sortuj według

W cieniu Googla – wartość rynkowa mediów

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 167-177
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.011.8547

Etyka w zarządzaniu organizacją medialną – nierealne ideały czy cele? Wpływ przywódcy na organizację medialną. Ted turner i rupert murdoch – wybrane aspekty działań zarządczych z perspektywy etyki zarządczej

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 179-206
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.012.8548

Wpływ polityki kadrowej na zarządzanie informacją w telewizji publicznej. Studium przypadku Wiadomości TVP1

Zarządzanie Mediami, 2017, Tom 5, Numer 4, s. 207-228
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.17.013.8549