Zarządzanie Mediami,2018, Tom 6, Numer 1

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Branding in Search Engines - Opportunities and Threats

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 1-8
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.001.9023

Wykorzystanie komunikacji emocjonalnej w marketingu na przykładzie kampani firmy IKEA „Spotkania Sąsiedzkie”

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 9-24
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.002.9024

Autopromocja i budowanie marki osobistej na portalu Instagram na tle kultury narcyzmu. Analiza zjawiska na podstawie badania dziesięciu najpopularniejszych profili w serwisie

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 25-40
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.003.9025

Strategie mediów wobec baniek informacyjnych

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 41-50
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.004.9026

O pojęciu informacji w świecie mediów elektronicznych

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 51-72
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.005.9027

Platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) jako nowoczesne narzędzie komunikacji administracji państwowej z obywatelami - analiza szans i zagrożeń

Zarządzanie Mediami, 2018, Tom 6, Numer 1, s. 73-86
Data publikacji online: 31 października 2018
DOI 10.4467/23540214ZM.18.006.9028