Transhumanizm – przyszłość czy zagłada naszej cywilizacji?

Angelika Czajkowska

Abstrakt
Transhumanism has a great influence on the evolution of our society. It is defined as an ideology that perceives constant changes in a human being over the years. They are determined mainly by the unavoidable development of technology affecting i.a. creation of the first cyborgs or postmen. Transhumanism is also perceived in the use of various prostheses or implants as well as in wearable technologies and 3D printing. The aim of the study is to present the concept of transhumanism and its development, as well as to get to know the opinions of both scientists and respondents about this phenomenon. Their answers are not unambiguous, therefore in this article the author will strive to answer the question whether transhumanism is the future or perhaps the destruction of our civilization. The researcher used both qualitative data (analysis of existing data) and quantitative data (conducting a survey among respondents).
Słowa kluczowe: transhumanism, world development, future, society
References

Cieślak A., Golem czy postczłowiek? Transhumanizm z perspektywy nie-ludzkiej, „Acta Humana” 2013, nr 4 (1), s. 95–108.

Gałuszka D., Ptaszek G., Żuchowska-Skóra D., Wyzwania i dylematy humanistyki XXI wieku, [w:] ciż (red.), Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa, Libron, Kraków 2016, s. 9–21.

http://images.thestar.com/content/dam/thestar/news/world/2017/10/29/sophia-the-robot-
is-now-a-citizen-of-saudi-arabia/sophia_1.jpg.size-custom-crop.1086x0.jpg (dostęp: 3.12.
2017).

http://www.kevinwarwick.com/project-cyborg-2-0/ (dostęp: 3.12.2017).

http://technologicznie.pl/uroda/wearables-czyli-urzadzenia-ubieralne-krotki-przeglad/ (dostęp: 3.12.2017).

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/robot-sophia-otrzymuje-obywatelstwo-arabii-saudyjskiej (dostęp: 3.12.2017).

Szymański K., Transhumanizm,„Kultura i Wartości” 2015, nr 13, s. 134–152.

Szymański K., Transhumanizm w kontekście stanowisk historiozoficznych, [w:] D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skóra (red.), Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa, Libron, Kraków 2016, s. 25–45.

Szymański K., Transhumanizm: utopia czy ekstropia?, „Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych” 2015, nr XXVII, s. 159–175.

Kopciewicz L. Cyborgizacja-emancypacja? Kulturowe wyobrażenia techniki i postępu w czasach posthumanizmu, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2016, t. 19, nr 2, s. 139–153.

Transhumanizm. Człowiek w świecie maszyn, reż. Philippe Borrel, Francja 2012.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie