Alfabetyzm wizualny odbiorców działań PR w przestrzeni medialnej – postulaty

Alicja Waszkiewicz-Raviv

Abstrakt

Visual literacy of PR recipients in the media sphere – anxieties

In the times of the image culture, an extremely important element of media education is the dissemination of knowledge about the specifics and determinants of visual communication in the media, especially those inspired by public relations tools. The world of influencers, youtubers and video bloggers is often the environment for the dominant reception of media messages among kids and young adults, especially those with smartphones. The paper aims to outline areas in which knowledge about imaging has its application in the area of media education, and to provide examples of PR activities shaping the reception in these fields. Visual media education should develop the visual literacy of recipients including knowledge on PR visual activities. Through the intentional and creative use of visual competencies, the recipient can better communicate with others. At the same time, the awareness of the participation of PR tools in media content is related to social attitudes of children and young people, especially to the consumption and market behaviours.   

Słowa kluczowe: visual literacy, public relations, iconosphere, media education
References

Chauvin B.A., Visual or Media Literacy?, „Journal of Visual Literacy” 2016, t. 23, nr 2, s. 119–128.

Chmielecki K., Estetyka intermedialności, Rabid, Kraków 2008.

Chmielecki K., Widzenie przez kulturę, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018.

Coates K., Ellison A., An Introduction to Information Design, Laurence King Publishing, London 2014.

Edwards L., Understanding Public Relations: Theory, Culture and Society, Sage, London 2018.

Filiciak M. (red.), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

Gałuszka D., Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje, Libron, Kraków 2017.

Goban-Klas T., Edukacja medialna. Społeczeństwo medialne, WSiP, Warszawa 2005.

Holtzhausen D., Postmodern Values in Public Relations, „Journal of Public Relations Research” 2000, t. 12, nr 1.

International Visual Literacy Association, https://ivla.org/new/what-is-visual-literacy-2/.

Kąkolewicz M., Edukacja medialna – nowa dziedzina kształcenia, „Edukacja Medialna” 1999, nr 4.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Impuls, Kraków 1998.

Menke Ch., Życie na kształt dzieła sztuki?, [w:] K. Kaśkiewicz, R. Michalski, T. Siwiec (red.), Między etyką a estetyką. Rozważania nad problemem estetyzacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017.

Messaris P., Visual Literacy: Image, Mind, and Reality, Westview Press, Boulder, CO 1994.

Miotk A., Nowy PR. Jak internet zmienił public relations, Słowa i Myśli, Lublin 2016.

Ogonowska A., Ptaszek G. (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Impuls, Kraków 2015.

Olędzki J., Etyka w polskim public relations, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.

Olędzki J., O wizerunku public relations w polskim społeczeństwie, „Studia Medioznawcze” 2016 nr 1/64, s. 23–35.

Olędzki J., Tworzydło D., Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, WSIiZ, Wydawnictwo Naukowe PWN, Rzeszów–Warszawa 2010.

Reaves S., Rethinking Visual Ethics: Evolution, Social Comparison and the Media’s Mono-Body in the Global Rise of Eating Disorders, „Journal of Mass Media Ethics” 2011, t. 26, nr 2, s. 114–134.

Rukherjee R., Banet-Weiser S., Commodity Activism, New York University Press, New York 2012.

Sauerland K., Estetyzacja świata, [w:] K. Kaśkiewicz, R. Michalski, T. Siwiec (red.), Między etyką a estetyką. Rozważania nad problemem estetyzacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2017.

Siuda P., Stunża G.D., Dąbrowska A.J., Klimowicz M., Kulczycki E., Piotrowska R., Rozkosz E., Sieńko M., Stachura K., Dzieci sieci 2.0. Kompetencje komunikacyjne młodych, Instytut Kultury Miejskiej, Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Gdańsk 2013.

Starakiewicz M., Obraz jako argument w humanistyce, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2017, nr 3.

Strykowski W., Media i edukacja, „Edukacja Medialna” 1996, nr 1.

Stunża G.D. (red.), Edukacja kulturalna i medialna. Nowe trendy i wyzwania, Edukatormedialny.pl, Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2014.

Waszkiewicz-Raviv A., Niepublikowany raport z badań „Materiały wizualne w PR kultury obrazu” przeprowadzonych na próbie specjalistów PR i zarządzania mediami w czasie ogólnopolskiego seminarium „Kondycja branży PR w Polsce” w listopadzie 2017 roku.

Welsch W., Estetyka i anestetyka, [w:] R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1998.

Welsch W., Procesy estetyzacji. Zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, [w:] K. Zamiara, M. Golka (red.), Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.

Wieczorek-Tomaszewska M., Kompetencje wizualne w praktyce edukacyjnej, „Biblioteka i Edukacja. Elektroniczne Czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2014, nr 5.

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwers, Warszawa 2015.