Homo creativum – mit kreatywności w agencjach reklamowych

Katarzyna Golonka

Abstrakt

During the economization of culture and the culturisation of the economy, creativity in the advertising industry has become a myth. The subject of this dissertation is a “discoursive oversweetening” resulting from the desire to raise the prestige of the so-called creative sector. The dissertation confronts mythical stories with the opinions presented by employees of Polish advertising agencies in accordance with the paradigm of radical humanism.

The empirical part of the dissertation includes fourteen individual in-depth interviews with selected employees of the advertising industry. The collected research material allows to reveal problems, blockades and shortcomings in the aspect of behavior and pro-creative and pro-innovative attitudes. By immersing research in the perspective of Critical Management Studies, a holistic analysis of the phenomenon of creativity in the advertising industry will be carried out.

Słowa kluczowe: Kreatywność, agencja reklamowa, dyskursywne przesłodzenie, mit kreatywności, zarządzanie humanistyczne
References

Armstrong K., Short History of Myth, vol. 1, Canongate Books, Edinburgh–London–New York–Melbourne 2004.

Bauman Z., Zeidler-Janiszewska A., Kubicki R., Wobec sztuki, [w:] tychże, Humanista ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Zysk S-ka, Poznań 1997.

Burrell G., Morgan G., Sociological Paradigms and Organizational Analysis, Heinemann, London 1979.

Cameron, J., The Artist’s Way: Spiritual Path to Higher Creativity, Pan Books, London 1995.

Czarniawska B., Zarządzanie humanistyczne czy zarządzanie ludzkie?, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

Drozdowski R., Zakrzewska A., Puchalska K., Morchat M., Mroczkowska D., Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Habermas J., Knowledge and Human Interests, Beacon Press, Boston 1972.

Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Hublin J.-J., New Fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the Pan-African Origin of Homo Sa­piensNature” 2017, t. 546, s. 289–292.

Kanter R.M., eVolve!: Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston 2001.

Keyes R., Czas postprawdy. Nieszczerość oszustwa codziennym życiuWydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Klincewicz K., Koncepcja klasy kreatywnej Richarda Floridy klasa kreatywna Polsce, [w:] K. Klincewicz (red.), Klasa kreatywna Polsce – technologia, talent tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Kopecka-Piech K., Spory przemysły kreatywne, „Kultura Edukacja” 2013, nr 3 (96), s. 50–72.

Lévi-Strauss C., Struktura mitu, [w:] K. Pomian, Antropologia strukturalna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

Mellor R.B., Kreatywność, [w:] R.B. Mellor, G. Coulton, A. Chick, A. Bifulco, N. Mellor, A. ­Fisher (red.), Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.

Piotrowski W., Organizacja zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie – teoria praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

Sawyer R.K., Explaining Creativity – The Science of Human Innovation, Oxford University Press, Oxford 2006.

Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco 1995.

Stachowiak K., Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego[w:] P. Churski (red.), Rozwój regionalny polityka regionalna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2015.

Stein M.I., Creativity and Culture, „Journal of Psychology” 1953, t. 36.

Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008, nr 6, s. 9–25.

Szomburg J., Kultura przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, [w:] J. Szomburg (red.), Kultura przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.

Weick K., Tworzenie sensu organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Woodman R.W., Sawyer J.E., Griffin R.W., Toward Theory of Organizational CreativityAcademy of Management Review” 1993, nr 18 (2), s. 293–321.

Zawadzki M., Rola miejsce nurtu krytycznego naukach zarządzaniu, „Culture Management” 2012, nr 5 (5).

Żelechowska D., Psychologia poznawcza na tropie kreatywności: twórca (zde)koncentrowany, [w:] A. Porowska, B. Mozyrko, P. Łupkowski (red.), Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne, Zakład Logiki Kognitywistyki, Poznań 2009.

Dokumenty elektroniczne

UNCTAD, Creative Economy. Report [dok. elektr.], http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf (dostęp: 18.12.2018).