Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków

Lidia Pokrzycka

Abstrakt

Effectiveness of teaching in e-learning system in higher education. Case studies

The popularity of using e-learning in higher education in Poland is insufficient. The lecturers have doubts about the effectiveness of this way of teaching. In this article, the author presents examples of conducting classes in the blended learning formula along with the results of surveys, conducted among PhD students learning specialist English in the remote formula. Education in the social sciences is based on the practice orientation, transfer of specific skills, working in groups (eg editorial), discovering creativity through case studies. However, it is necessary to strengthen the trust in online learning, as well as to learn compulsory and verify learning on a regular basis. The basis is proper motivation of students to study and regularity of work using the elements of remote teaching.

Słowa kluczowe: E-learning, edukacja medialna, blended learning, social science
References

Dąbrowski M., E-learning szkolnictwie wyższym, „Studia BAS” 2013, nr 3 (35), s. 203211.

Garrison D.R., Vaughan N.D., Blended Learning in Higher Education: Framework, Principles, and GuidelinesJossey-Bass, San Francisco 2008.

Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Mokwa-Tarnowska I., E-learning blended learning nauczaniu akademickim: zagadnienia metodyczne, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015.

Redlarski K., Garnik I., Zastosowanie systemów e-learningu szkolnictwie wyższym, [w:] B.A. Basińska, I. Garnik (red.), Zarządzanie informacyjnym środowiskiem pracy, Wydział Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.

Stecyk A., Abc eLearningu: system LAMS (learning activity management system), Centrum Doradztwa Informacji Difin, Warszawa 2008.

Susfał M., Moodle: ćwiczenia praktyczne. Doceń e-learning platformą Moodle, Helion, Gli­wice 2013.

Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2009.

Ubachs G., E-xcellence. Quality Assessment for E-learning: Benchmarking Approach, ­EADTU, Heerlen 2012.

Zieliński Z., E-learning edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną, Helion, Gliwice 2015.