Crowdfunding jako innowacyjna metoda finansowania projektów przez społeczeństwo na przykładzie branży FinTech

Dominika Kaczan

Abstrakt

Crowdfunding as an Innovative Way of Financing Projects by Society Based on the Fintech Industry

Lately, crowdfunding has emerged as an alternative source of raising needed money for different types of projects. This paper provides an overview of crowdfunding topic. It characterizes the main concept, shows its types as well as describes the benefi ts and risks that comes with raising money with the help of the people and Internet. The aim of the article is to show how crowdfunding can contribute to the growth of innovation in the country, especially based on the FinTech industry. The paper outlines the size of transactions value in the crowdfunding market and predicts reasonable growth for the next 5 years.

Słowa kluczowe: crowdfunding, regulations, FinTech, innovations, funds
References

Dorfleitner G., The FinTech Market in Germany, Regensburg 2016.

Hervé F., Schwienbacher A., Crowdfunding and Innovation, Journal of Economic Surveys2018, t. 32, nr 5.

Król K., Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki speczności, Crowdfunding.pl, Warszawa 2013.

Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych, KNF, Warszawa 2017.

Strausz R., A Theory of Crowdfunding: A Mechanism Design Approach with Demand Uncertainly and Moral Hazard, Discussion Paper no. 2, Germany 2017.

Szopa A., Charakterystyka modeli i platform crowdfundingowych w Polsce, [w:] A. Pluszyńska, A. Szopa (red.), Crowdfunding w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellskiego, Kraków 2018

Szpringer W., Nowe technologie a sektor finansowy. FinTech jako szansa i zagrożenie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.

Ziobrowska J., Crowdfunding jako nowoczesna forma wsparcia przedsięwzć specznych, kulturowych i biznesowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2018, nr 3 (81), s. 285–295.

 

Źródła internetowe:

https://knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech (dostęp: 28.03.2019)

https://wspieram.to/dlaczego_my (dostęp: 4.05.2019)

https://kickstarter.com/help/stats (dostęp: 4.05.2019)

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie