Zarządzanie Mediami,2019, Tom 7, Numer 3

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Z-czyni redaktora naczelnego: Anna Modzelewska-Skuza
Rok wydania: 2019

Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Kultury

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Fake News: Possibility of Identification in Post-Truth Media Ecology System

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3, s. 133-142
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.009.11120

Contemporary Corporate Media: Current State, Innovations and Trends in Ukraine

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3, s. 143-158
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.010.11121

Bańka filtrująca i świadomość mechanizmów jej funkcjonowania wśród młodzieży – wyniki badania przeprowadzonego wśród gimnazjalistów

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3, s. 159-171
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.011.11122

Addytywność dziecięcych formatów rozrywkowych

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 3, s. 173-191
Data publikacji online: 18 października 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.012.11123