Zarządzanie Mediami,2019, Tom 7, Numer 4

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jak produkuje się wiadomości w cyberfabrykach

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 193-214
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.013.11339

Public Television in Poland (TVP) and Journalists – A Technological Challenge

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 215-231
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.014.11340

Kondycja finansowa prywatnych wydawców tygodników lokalnych

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 233-246
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.015.11341

Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.016.11342

Patostreaming – Characteristics and Legal Contexts of the Phenomenon

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.021.11616

Recenzje