Internet w kontekście pułapek zbiorowego myślenia. Recenzja książki Magdaleny Szpunar Imperializm kulturowy internetu, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017, 148 s.

Anna Modzelewska

Abstrakt

Recenzja książki Magdaleny Szpunar Imperializm kulturowy Internetu, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017, 148 s.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie