Cyfrowy narcyzm w świecie postprawdy. Recenzja książki Magdaleny Szpunar Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, 219 s.

Anna Modzelewska

Abstrakt

Recenzja książki Magdaleny Szpunar Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, 219 s.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie