Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Dominika Bek,

Malwina Popiołek

Abstrakt

Patostreaming – Characteristics and Legal Contexts of the Phenomenon

The article describes the phenomenon of patostreaming which is present in the Polish Internet. The authors applied the desk research method and the analysis of media content. The authors explain what is characteristic of patostreaming and how it was created. There is an analysis of media content published by the most recognizable patostreamers: Gural, Rafatus, Daniel Magical and Rafonix. There is a defi nition of the most important concepts related to the discussed problem, as well as the classification of patostreaming content. The second part of the paper analyses the phenomenon from the legal point of view, taking into account the issues of legal liability of persons submitting content, persons viewing content, as well as platforms providing access to this material. The authors also discussed legal diffi culties related to solving the patostreaming problem.

Słowa kluczowe: live video streaming, patostreaming, YouTube, Web 2.0, social pathology
References

Andruszkiewicz K., Znaczenie działań marketingowych stosowanych przez usługodawców w podejmowaniu decyzji konsumenckich na rynku komercyjnych usług edukacyjnych, Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego «Nasze Studia»” 2015, nr 7, s. 119–128.

Ciepły F., O kontratypie sztuki, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 10, s. 26–41.

Dobieszewski A., Przyczyny i przejawy patologii specznej, Polityka i Społeczeństwo 2004, nr 1, s. 153–166.

Dukiet-Narska T. (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Fietkiewicz K.J., Dorsch I., Scheibe K., Zimmer F., Stock W.G., Dreaming of Stardom and Money: Micro-celebrities and Influencers on Live Streaming Services, [w:] G. Meiselwitz (red.), Social Computing and Social Media: User Experience and Behavior, Lecture Notes in Computer Science, 10th International Conference, SCSM 2018, held as part of HCI International 2018, Las Vegas, NV, USA, July 15–20, 2018, Proceedings, Part I, T. 10913, Springer, 2018.

Hutchins B., Signs of Meta-change in Second Modernity: The Growth of E-Sport and the World Cyber Games, „New Media & Society” 2008, nr 10 (6), s. 851–869.

Kalitowski M., Komentarz do art. 255 k.k., [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Kmieciak-Gawska A., Patostreaming jako narzędzie popularyzacji podkultury przemocy, Biuletyn  Polskiego  Towarzystwa  Kryminologicznego  im.  prof.  Stanisława  Batawii  (PTK) 2009, nr 25, s. 171–183.

Patotreści w internecie. Raport o problemie, 2018, https://fdds.pl/wp-content/uploads/2019/08/fdds-raport-patotresc-www.pdf (dostęp: 10.10.2019).

Polak Z., Szkodliwe treści, [w:] A. Wrzesień (red.), Bezpieczstwo dzieci online. Kompendium dla rodziców i profesjonalistów (s. 96–100), Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa; Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2015.

Sakowicz A., Komentarz do art. 18 k.k., [w:] M. Królikowski, R. Zaocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–116, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.

Siedlanowski P., Homo crudelis? Patostream kolejna patologia w sieci, Biuletyn Edukacji Medialnej” 2018, nr 2, s. 44–57.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1600, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2019, poz. 821, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho- lizmowi (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2137, z późn. zm.).

Źródła prasowe i internetowe

Borys M., Zadymiarze internetu i jedna zadymiara, Dwutygodnik, https://www.dwutygodnik. com/artykul/8252-zadymiarze-internetu-i-jedna-zadymiara.html (dostęp: 10.10.2019).

Czubkowska S., Donejty pompu dymy. Jak zarabia patostreamerzy i dlaczego nikt tego nie kon- troluje?, Gazeta Wyborcza, 3.09. 2019,  http://wyborcza.pl/7,156282,25138386,donejty-pompuja-dymy-jak-zarabiaja-patostreamerzy-i-dlaczego.html (dostęp: 18.09.2019).

Dembowski  P.,  Twitch  najpopularniejs platformą  do  streamingu  gier  i  e-sportu,  https://www.press.pl/tresc/56309,twitch-najpopularniejsza-platforma-do-streamingu-gier-i-e-sportu https://www.spidersweb.pl/2016/06/youtube-transmisje-na-zywo.html (dostęp: 10.04.2019).

Kacewicz M., Co kręci Rosjan i Ukraińców? Były wzień Sojuza, kry daje sobie spuścić łomot na  YouTube,  Newsweek,  https://www.newsweek.pl/swiat/rosja-ukraina-byly-wiezien-sojuza-ktory-zarabia-na-publicznym-lomocie/479zkzf (dostęp: 10.12.2019).

Klimko M., Era zagrajmera, „Polityka” 2019, nr 13 (3204).

Komunikat na stronie RPO: Patostreaming co robimy? Deklaracja uczestników Okrąego Stołu RPO do walki patotreściami internecie, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/deklaracja-uczestnikow-okraglego-stolu-rpo-do-walki-z-patotresciami-w-internecie (dostęp: 10.09.2019).

Korus  J.,  Hudzik  A.,  Patologia  na  żywo.  Skąd  się  wzięli  patostreamerzy,  Newsweek, https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/patologia-na-zywo-skad-sie-wzieli-patostreamerzy/4s5qhg8 (dostęp: 10.04.2019).

Obszarny M., Rafonix skazany za polowanie na wykopka w Piotrkowie. Sąd uzn, że to był samosąd, „Dziennik Łódzki, https://dzienniklodzki.pl/rafonix-skazany-za-polowanie-na-wykopka-w-piotrkowie-sad-uznal-ze-to-byl-samosad/ar/c1-14071477 (dostęp: 10.09.2019).

Powaniuk M., YouTube spuszcza prawdziwą bombę! Przysość platformy to wideo na żywo, https://www.spidersweb.pl/2016/06/youtube-transmisje-na-zywo.html (dostęp: 10.04.2019).

SW, Poznański pato-streamer znów nadaje. Sąd uchyl zakaz Guralowi, https://epoznan.pl/news-news-89144 (dostęp: 10.09.2019).

Torcińska S., Marta Linkiewicz kto to? Instagram, ile ma lat i kim jest? Patostream i patostreamer – co to?, https://polskatimes.pl/marta-linkiewicz-kto-to-instagram-ile-ma-lat-i-kim-jest-patostream-i-patostreamer-co-to-zdjecia-wideo/ar/c15-13918985  (dostęp:  10.09.2019).

adca smartfonów, reż. Pablo Ben Yakov, 2018, https://vod.pl/filmy-dokumentalne/wladca-smartfonow/xh81pry (dostęp: 10.12.2019).

www.famemma.com (dostęp: 10.09.2019).

www.twitch.tv (dostęp: 10.04.2019).

www.youtube.com/watch?v=RWS9CipW8zs (dostęp: 10.09.2019).

www.youtube.com/watch?v=cXOokKaYmoI (dostęp: 11.12.2019).

www.youtube.com/watch?v=fjMXS4feiwg (dostęp: 11.12.2019).

www.youtube.com/channel/UCErYNylQlYYX3piVQocJlWQ/about (dostęp: 10.12.2019).

Żelazińska A., Patostreamerzy nowe „gwiazdy internetu, Polityka, 8.05.2018, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1747520,1,patostreamerzy--nowe-gwiazdy-internetu.read (dostęp: 10.09.2019).