Kondycja finansowa prywatnych wydawców tygodników lokalnych

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Abstrakt

Financial Condition Of Private Publishers Of Local Weekly Newspapers

The condition for the existence of independent local press is its economic self-sufficiency. An analysis of the financial statements of private local weekly publishers shows that their financial condition has deteriorated signifi cantly in recent years. This was mainly due to the decline in print press readership and the outflow of advertisers to the Internet. Revenues from issue sales and advertising revenue in 2018 decreased by an average of 1/3 compared to 2010. The reduction in publishing costs slightly improved the financial results of the owners of local weeklies. Their profits decreased on average by 150%, which for most meant incurring losses on operations. The deteriorating financial condition of publishers threatens a reduction of the quality of the local press, recduction of the number of titles or further concentration of ownership in this media segment. 

Słowa kluczowe: local press, local weeklies, financial results of publishers
References

Biblioteka Narodowa, Stan czytelnictwa w Polsce w 2017 roku, https://www.bn.org.pl/aktualnosci/3497-stan-czytelnictwa-w-polsce---pelny-raport-do-pobrania.html (dostęp: 20.05.2019).

Biznes oferty, https://www.biznesoferty.pl/idoferty,115819.html (dostęp: 2.04.2019).

Dzienniki regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2013 roku, red. nauk. P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wywem nowych technologii cyfrowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Gierula M., Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i speczne funkcjonowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

ING Bank Śląski, Jak reklamu się małe firmy?, https://media.ingbank.pl/informacje-prasowe/926/pr/439597/ing-jak-reklamuja-sie-male-firmy (dostęp: 12.07.2019).

Jachimowski M., Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Janke I., Potęga prasy lokalnej, „Rzeczpospolita, 3.03.2012.

Jaruga-Wosik E., Strukturalne i jakościowe przemiany w mediach lokalnych, Polityczne Studia Środkowoeuropejskie” 2016, nr 4, s. 125–144.

Kępa-Mętrak J., Prasa samorządowa w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2015.

Kowalczyk R., Media lokalne w Polsce, t. 1–3, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008.

Media lokalne w Szczecinie, Raport z badań mediów lokalnych w Szczecinie w 2010 roku, red. J. Kania, R. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.

Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Millward Brown, Badanie czytelnictwa gazet lokalnych. Opracowanie dla Biura Reklamy Gazet Lokalnych, styczeń 2016, http://www.reklamawprasie.pl/badania.html (dostęp: 12.07.2019).

Nikt nie jest tak blisko spraw lokalnych, jak my, https://www.slideserve.com/cid/nikt-nie-jest-tak-blisko-spraw-lokalnych-jak-my (dostęp: 2.04.2019).

PBI (Polskie Badania Internetu), Wiadomości lokalne w internecie. Zawartość i popularność serwisów, profil ytkowników, http://pbi.org.pl/wp-content/uploads/2016/12/02-RAPORT-Wiadomo%C5%9Bci-lokalne-2016.pdf (dostęp: 12.07.2019).

Pokrzycka L., Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sodowskiej, Lublin 2009.

Publiczna telewizja regionalna w Polsce. Stan na koniec grudnia 2015 roku, red. nauk. P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018.

Radio regionalne w Polsce. Stan na koniec grudnia 2014 roku, red. nauk. P. Kuca, W. Furman, K. Wolny-Zmorzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016.

Raport Domu Mediowego Starcom za 2018 rok.

Reuters Institute, The Digital Transition of Local News, http://www.digitalnewsreport.org/publications/2018/digital-transition-local-news/ (dostęp: 2.04.2019).

Sprawozdanie z działalności Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych za 2017 rok, http://gazetylokalne.pl/sprawozdania-finansowe/ (dostęp: 12.07.2019).

Sprawozdanie z działalności Rady Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych za 2018 rok, http://gazetylokalne.pl/sprawozdania-finansowe/ (dostęp: 12.07.2019).

Statistical Fact Book 2010, www.impactor.pl (dostęp: 17.05. 2013).

Szostok P., Rajczyk R., Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Gnome – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, Katowice 2013.

Szot L., Koncentracja kapitału na polskim rynku prasowym. Studium przypadku, Studia Medioznawcze” 2017, nr 2, s. 111–123.

Szynol A., Czy Polsce wciąż potrzebna jest regionalna prasa codzienna?, Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 3, s. 468–493.

Szynol A., Prasa codzienna na Dolnym Śląsku 1989–2003, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wroaw 2004.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Dz.U. 1997, nr 121, poz. 769.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, Dz.U. 1996, nr 152, poz. 722.

ZKDP, Komunikaty Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji tytów kontrolowanych przez ZKDP w 2010 i 2017 r.