Zarządzanie Mediami,2020, Tom 8, Numer 1

Redaktor naczelny: Bogusław Nierenberg
Zastępczynie redaktora naczelnego: Malwina Popiołek, Anna Modzelewska
Sekretarz redakcji: Michał Wójciak
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dzieci i młodzież szkolna wobec agresji i przemocy słownej w Internecie

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 1-13
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.017.11612

Postawy lekarzy wobec aktywności w mediach społecznościowych

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 15-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.018.11613

Przemiany modelu handlu formatami telewizyjnymi w wymiarze kulturowym i ekonomicznym

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 27-39
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.019.11614

Rola wartości w funkcjonowaniu społeczności marek.  Studium przypadku marki IKEA i społeczności IKEAhackers

Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8, Numer 1, s. 41-56
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.020.11615