Sprawozdanie z III Konferencji Naukowej z cyklu „Lustro mediów” pt. „Social media – od wolności słowa do mowy nienawiści”, Gdańsk, 8 listopada 2019 r.

Barbara Cyrek

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie