Real time marketing jako forma promocji na przykładzie marek IKEA oraz Żywiec

Angelika Czajkowska

Abstrakt

Real Time Marketing as a Form of Promotion on the Example of the IKEA and Żywiec Brands

Real-time marketing is a phenomenon that is increasingly used in marketing activities of companies. Brands strive to establish and maintain close relations with their target group by referring to many issues, including popular natural phenomena or pop culture. In this article, the author analyzes real-time marketing activities of the IKEA and Żywiec brands on the social networking site called Facebook in the years 2014–2019. The aim of the study was a comparative analysis of published posts in terms of their graphic layout, shared messages as well as descriptions. The author also presented issues that were used by Żywiec and IKEA to implement real-time marketing activities.

Słowa kluczowe: real-time marketing, marketing, forms of promotion, Żywiec, IKEA
References

Andrzejewska P., Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce (rozprawa doktorska), 2016, https://r.uek.krakow.pl/bitstream/123456789/ 2803/1/1200003254.pdf (dostęp: 13.01.2020).

BlueVenn, Real-Time Marketing Tactical Guide, https://www.bluevenn.com/hubfs/files/Real-Time%20Marketing%20Tactical%20Guide%20eBook.pdf?ref=zest.is (dostęp: 5.09.2019).

Czart K., Uzyskano pierwsze zdjęcie czarnej dziury, 2019, https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/uzyskano-pierwsze-w-historii-zdjecie-czarnej-dziury (dostęp: 4.02.2020).

Dudowskiy J., IKEA Segmentation, Targeting and Positioning: Targeting Cost-Conscious Customers, 2019, https://research-methodology.net/ikea-segmentation-targeting-positioning-targeting-cost-conscious-customers/ (dostęp: 13.01.2020).

Essays, UK, Ikea Communication Strategy in the Global Environment, 2018, https://www.ukessays.com/essays/marketing/a-case-study-of-ikea-with-global-communication-marketing-essay.php (dostęp: 14.01.2020).

Forbes.pl, Książę Harry i Meghan Markle powiedzieli sobie „tak”, 2018, https://www.forbes.pl/biznes/slub-ksiecia-harryego-i-meghan-markle/6s1b81t (dostęp: 5.02.2020).

Goczał B., Dzięki akcjom real-time-marketingowym marka staje się kumplem, 2019, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dzieki-akcjom-real-time-marketingowym-marka-staje-sie-kumplem (dostęp: 5.02.2020).

Gregor B., Kłosińska J., Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem,„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 117, s. 111–122.

Grupa Żywiec, Warzymy lepszy świat. Raport wpływu grupy kapitałowej Żywiec za 2016 rok, https://grupazywiec.pl/wp-content/uploads/2017/08/Warzymy-Lepszy-%C5%9Awiat-Raport-wp%C5%82ywu-Grupy-Kapita%C5%82owej-%C5%BBywiec-za-2016-rok-16-sierpnia.compressed.pdf (dostęp: 14.01.2020).

Gugniewicz J., Marki na przełomie 2019/2020: IKEA, 2019, https://nowymarketing.pl/a/24344,marki-na-przelomie-2019-2020-ikea (dostęp: 14.01.2020).

Gugniewicz J., Marki na przełomie 2019/2020: Żywiec, 2019, https://nowymarketing.pl/a/24301,marki-na-przelomie-2019-2020-zywiec (dostęp: 14.01.2020).

https://www.facebook.com (dostęp: 1–3.09.2019).

https://grupazywiec.pl (dostęp: 26.10.2019).

https://www.ikea.com (dostęp: 26.10.2019).

https://www.industry.ikea.pl (dostęp: 14.01.2019).

Kieżel M., Reakcje przedsiębiorstwa na wydarzenia kulturalne jako przejaw stosowania real-time marketingu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 371, s. 17–31.

Ledzian P., Real-Time Marketing, [w:] M. Czajkowska, M. Malarski (red.), Funkcjonowanie e-biznesu. Zasoby, procesy, technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2015, s. 89–97.

Lieb R., Real-Time Marketing: The Ability to Leverage Now, 2013, https://rebeccalieb.com/sites/default/files/downloads/1312%20Real-Time%20Marketing%20 RL.pdf (dostęp: 18.09.2019).

Money.pl, Marka Żywiec odmładza wizerunek, 2013, https://manager.money.pl/news/artykul/marka;zywiec;odmladza;wizerunek,164,0,1272484.html (dostęp: 13.01.2020).

ProperAD.pl, Real-Time Marketing i jego sekrety, 2019, https://properad.pl/artykul/63/Real-Time-Marketing-i-jego-sekrety (dostęp: 22.09.2019).

Sadowski P., Nie przegap! Zaćmienie księżyca 7 sierpnia 2017, czyli już dziś, 2017, https://www.focus.pl/artykul/nie-przegap-zacmienie-ksiezyca-7-sierpnia-2017-czyli-juz-dzis (dostęp: 4.02.2020).

Sanchez Torres W.C., Restrepo J.C., Strategic Real-Time Marketing, [w:] D. Juarez Varon, M. Exposito Langa, J.V. Tomas Miquel, M. Cruz Fernandez Madrid (red.), Marketing Research Notebooks, Editorial ISEUN, Alicante 2015, s. 164–184.

Siennica A., Dzień „Gwiezdnych Wojen” już 4 maja, 2014, https://naekranie.pl/aktualnosci/dzien-gwiezdnych-wojen-juz-4-maja (dostęp: 4.02.2020).

Summak M., E., Arı I., The Influence of Real-Time Marketıng on Social Media Users: A Study on Users of ‘Ekşi Sozluk’, „Sosyal Bilimler Meslek Yuksekokulu Dergisi” 2015, vol. 18, nr 1.

Szarf D., Real-Time Marketing – na czym polega i od czego zacząć?, https://blog.brand24.pl/real-time-marketing-na-czym-polega-i-od-czego-zaczac/ (dostęp: 20.09.2019).

Szymańska K., Wykorzystanie real-time marketingu jako narzędzia budowania wizerunku firmy w social media, „Zarządzanie Mediami” 2015, t. 3, nr 4, s. 269–279, http://www.ejournals.eu/ZM/Tom-3/4-2015/art/7193/ (dostęp: 5.09.2019).

Wiadomościhandlowe.pl, Kolejna wspołpraca dwoch „Ż”. Cały lipiec trwa wspolna akcja  promocyjna Żabki i Żywca, 2019, https://www.wiadomoscihandlowe .pl/artykuly/kolejna-wspolpraca-dwoch-z-caly-lipiec-trwa-wspoln,55662 (dostęp: 19.01.2020).

Willemsen L.M., Mazerant K., Kamphuis A.L., van der Veen G., Let’s Get Real (Time)! The Potential of Real-Time Marketing to Catalyze the Sharing of Brand Messages, „International Journal of Advertising” 2018, vol. 37, nr 5, s. 828–848.

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie