Czy zmiany w funkcjonowaniu prasy lokalnej są konieczne? Dyskusja wokół modeli prasy samorządowej i prywatnej

Jolanta Kępa-Mętrak

Abstrakt

Are Changes in the Functioning of the Local Press Necessary? Discussion Concerning Self-Government and Private Press Models

The aim of the article is to draw attention to the strength of the local press, a bit paradoxically, by recalling the examples of the activities taken by various bodies against local government press. I assume that if the strength of the local press in influencing on the communities of communes or poviats were not noticed, there would not be any initiatives to defend the so-called independent press, the initiatives which tried to ban the issuing of press by commune, poviat and voivodship self- governments. I compared the analysis of speeches of the Association of Local Newspapers, of the Ombudsman, of the Helsinki Foundation for Human Rights and finally of the Kukiz’15 parliamentary club with the latest data of the National Library concerning regional and local magazines which were registered in 2019. It turned out that they constitute nearly half of all new or changing titles submitted to the National Library. Among them there was 50 percent of magazines published by local governments or institutions subordinated to them. The existing projects aimed against self-government publishing activities have not been successful so far. The strength of the local press should not result from the status of its publisher, but from the message that the recipient gets. 

Słowa kluczowe: local communication, local media, local press, local government press, media strength
References

Encyklopedia wiedzy o prasie, J. Maślanka (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976.

Głowacka D., Ploszka A., Wydawanie gazet przez jednostki samorządu terytorialnego – wątpliwości konstytucyjne, „Samorząd Terytorialny” 2014, nr 11; https://www.prawo.pl/samorzad/czy-samorzady-powinny-wydawac-gazety,99432.html (dostęp: 3.09.2019).

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Krakow 1999.

Jarren O., Kommunale Kommunikation: Eine theoretische und empirische Untersuchung kommunaler Kommunikationsstrukturen unter besonderer Berucksichtigung lokaler und sublokaler Medien, Minerva Publikation, Munchen 1984.

Jaskiernia A., Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji, Oficyna Wydawnicza Aspra, Warszawa 2008.

Kępa-Mętrak J., Prasa samorządowa w procesie komunikowania władzy ze społeczeństwem, [w:] J. Kowalik, A. Bednarz (red.), XX lat samorządu terytorialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

Kępa-Mętrak J., Relacje pomiędzy lokalną prasą prywatną a samorządową na przykładzie województwa świętokrzyskiego, [w:] M. Lipińska (oprac.), Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego, Warszawa 2005.

Kieslich G., Lokale Kommunikation: ihr Stellenwert im Zeitgesprach der Gesellschaft , „Publizistik: Vierteljahresheft e fur Kommunikationsforschung” 1972, Vol. 17, No. 1.

Kowalczyk R., O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie, Silva Rerum, Poznań 2015.

Kowalczyk R., Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003.

Kurp M., Lokale Medien und kommunale Eliten Partizipatorische Potentiale des Lokaljournalismus bei Printmedien und Horfunk in Nordrhein-Westfalen, Westdeutscher Verlag, Opladen 1994.

Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego, M. Lipińska (oprac.), Warszawa 2005.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 z poźn. zm.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewodztwa; Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576 z poźn. zm.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z poźn. zm.

 

Źródła internetowe

http://gazetylokalne.pl/dwudziestopieciolatkow-pietnastu/ (dostęp: 2.09.2019).

http://gazetylokalne.pl/gminy-nie-powinny-wydawac-gazet/ (dostęp: 4.09.2019).

http://gazetylokalne.pl/rzecznik-praw-obywatelskich-w-sprawie-prasy-samorzadowej/ (dostęp: 3.09.2019).

http://gazetylokalne.pl/slyszalam-ze-sprzedales-gazete-niemcom/ (dostęp: 3.09.2019).

http://gazetylokalne.pl/wp-content/uploads/2015/12/Gazety_lokalne_w_Polsce_-_kalendarium_z_obrazkiem_ver1.pdf (dostęp: 10.09.2019).

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=24&IM=07&WI=2019&NU=01&CE=10&MA1=rozwi%F1 (dostęp: 10.09.2019).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-1123-2018/%24file/8-020-1123-2018.pdf (dostęp: 10.09.2019).

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/164324/ (dostęp: 3.09.2019).

http://www.emka.news/bezplatna-gazeta-lokalna (dostęp: 10.09.2019).

http://www.obserwatorium.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4817:czy-wydawanie-gazet-samorzdowych-jest-zgodne-z-konstytucj-petycja-do-rpo&catid=47:aktualnosciprog&Itemid=66 (dostęp: 3.09.2019).

http://wyborcza.pl/1,75398,20064763,rpo-do-szefa-mswia-wladza-lokalna-nie-powinna-wydawac-gazet.html (dostęp: 3.09.2019).

https://siecobywatelska.pl/gminne-gazety-wladzy/ (dostęp: 3.09.2019).

https://www.hfhr.pl/uwagi-hfpc-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-prasowe-oraz-niektorych-innych-ustaw/ (dostęp: 4.09.2019).

https://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2016/05/petycja_HFPC_gazety_samorzadowe.pdf (dostęp: 3.09.2019).

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-nalezy-prasa-,138,0,1988746.html (dostęp: 3.09.2019).

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/media-w-polsce-do-kogo-naleza-gazety-lokalne,217,0,1996761.html (dostęp: 3.09.2019).

https://www.pb.pl/bodnar-o-samorzadowych-gazetach-830808 (dostęp: 3.09.2019).

https://www.portalsamorzadowy.pl/komunikacja-spoleczna/gminy-i-powiaty-nie-powinny-wydawac-prasy-tylko-biuletyny,80542.html (dostęp: 3.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-samorzady-nie-powinny-wydawac-prasy-jedynie-biuletyny-informacyjne (dostęp: 4.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wydawanie-prasy-przez-wladze-samorzadowe-minister-podziela-watpliwosci-rpo (dostęp: 4.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-ws-wydawania-prasy-przez-wladze (dostęp: 4.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wystapienie-do-mkidn-oraz-prezesa-uokik-w-sprawie-wydawania-prasy-przez-wladze-samorzadowe (dostęp: 3.04.2019).

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Odp%20MSWiA%20prasa%20samorzadowa%2002.06.2016.pdf (dostęp: 4.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Kultury%20i%20
Dziedzictwa%20Narodowego%20w%20sprawie%20wydawania%
20prasy%20przez%20w%C5%82adze%20samorz%C4%85dowe%2C%2006.07.2016.pdf (dostęp: 4.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Prezesa%20UOKiK
%20w%20sprawie%20wydawania%20prasy%20przez%20w%C5%82adze%20samorz
%C4%85dowe%2C%2006.07.2016.pdf (dostęp: 4.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20RPO%20do%20MKiDN
%20w%20sprawie%20wydawania%20prasy%20przez%20w%C5%82adze%20samorz%
C4%85du%20terytorialnego.pdf (dostęp: 4.09.2019).

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wystapienie%20do%20Ministra%20Spraw
%20Wewnętrznych%20i%20Administracji%20ws%20wydawania%20prasy%20przez
%20wladze%20samorzadowe%2009.05.2016.pdf (dostęp: 3.04.2019).

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie