Election Marketing and Communication Management in Local Public Sphere

Ilona Biernacka-Ligięza

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie