„Social media muckraking” na przykładzie filmu dokumentalnego Tylko nie mów nikomu – charakterystyka i kierunki oddziaływania

Dominika Popielec

Abstrakt

"Social Media Muckraking" on the Example of the Documentary Film Don't Tell Anyone - Characteristics and Directions of Impact 

In this paper the author has analyzed the phenomenon of investigative journalism in social media on the example of Tomasz Sekielski, which was defined by the author’s term “social media muckraking”. Muckraking, which dates back to the so-called “golden age of journalism” in the United States is one of the most ennobling terms for investigative journalism. The proposed term is the result of observing the increasingly popular practice of using social media in the work of an investigative re­porter also in the context of increasing publicity of the pedophile theme among priests, which was presented in the documentary film Do Not Tell Anyone. Therefore, social media content analysis and case study were used. As a result of the analysis, it was found that the activity of Tomasz Sekielski reflects the nature of the concept of “social media muckraking” which is one of the possibilities of practicing investigative journalism in the era of new technologies.

Słowa kluczowe: “social media muckraking”, new media, investigation, pathology, public opinion
References

Bajka Z. (2000). Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych. „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, s. 59–60.

Bartosik-Purgat M. (2016). Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Chyliński M. (2015). Poszukiwanie informacji w dziennikarskich działaniach komunikacyjnych. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Harcup T. (2010). Dziennikarstwo – teoria i praktyka. Tłum. E. Rodzeń-Leśnikowska, D. Leśnikowski. Łodź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Poleszczuk J., Anuszewska I. (red.) (2013). Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej. Pobrane z: http://www.pik.org.pl/upload/files/Raport%20Rynek%2011-02-2014%20%28R%29%20word%20IWP-1.pdf (dostęp: 15.11.2019).

Popielec D. (2019). Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie perspektywy. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wawrzak-Chodaczek M. (2017). Komunikacja interpersonalna i masowa – wybrane teorie i praktyki. Krakow: Wydawnictwo Impuls.

Źródła prasowe

Business Insider Polska (2017). Facebook nie ma sobie równych w Polsce. Tak wypadamy na tle reszty świata. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl/media/internet/najpopularniejsze-serwisy-spolecznosciowe-w-polsce-i-na-swiecie/m9gksls (dostęp: 15.11.2019).

Gielewska A. (2019). „Śledzie” w niszy, czyli jak wygląda dziennikarstwo śledcze w Europie Centralnej. Pobrane z: https://www.wprost.pl/swiat/10195258/sledzie-w-niszy-czyli-jak-wyglada-dziennikarstwo-sledcze-w-europie-centralnej.html (dostęp: 15.11.2019).

Instytut Monitorowania Mediow (2019). „Tylko nie mów nikomu” w internecie [Infografika]. Pobrane z: https://www.imm.com.pl/tylko-nie-mow-nikomu-w-internecie-infografika/(dostęp: 17.11.2019).

Kopacz G. (2020). Błąkałem się po rynku. „Press”, nr 01–02, s. 22.

Kralka J. (2018). Dziennikarstwo śledcze po rewolucji medialnej. Tomasz Sekielski ląduje obok youtuberów na Patronite. Pobrane z: https://www.spidersweb.pl/2018/02/sekielski-patronite.html (dostęp: 15.11.2019).

Kucharski S. (2006). Dzienniki jednym głosem o aferze z „taśmami prawdy”. Pobrane z: https://www.press.pl/tresc/6242,dzienniki-jednym-glosem-o-aferze-z-tasmami-prawdy (dostęp: 28.03.2020).

Makarewicz B. (2019). Bracia Sekielscy laureatami Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Pobrane z: https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Bracia-Sekielscy-laureatami-Nagrody-Radia-ZET-im.-Andrzeja-Woyciechowskiego (dostęp: 21.11.2019).

Onet Łodź (2019). „Tylko nie mów nikomu” z Grand Prix łódzkiego festiwalu. Pobrane z: https://lodz.onet.pl/lodz-festiwal-mediow-czlowiek-w-zagrozeniu-nagrody-laureaci/mxy7vcm (dostęp: 24.11.2019).

Ostałowski J. (2019). Tomasz Sekielski i Krzysztof Parchimowicz laureatami nagrody im. Paradowskiej i Zimowskiego. Pobrane z: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1929460,1,tomasz-sekielski-i-krzysztof-parchimowicz-laureatami-nagrody-im-paradowskiej-i-zimowskiego.read (dostęp: 17.11.2019).

Polska Times (2019). „Tylko nie mów nikomu”: Film Sekielskiego wywołuje ogromne emocje. Hołownia: Rzygać mi się chce ZOBACZ KOMENTARZE. Pobrane z: https://polskatimes.pl/ tylko-nie-mow-nikomu-film-sekielskiego-wywoluje-ogromne-emocje-holownia-rzygac-mi-sie-chce-zobacz-komentarze-16-5-2019-r/ar/c1-14128687 (dostęp: 17.11.2019).

Polskie Radio 24 (2019). Debata PR24. Dziennikarstwo śledcze jest dziś w kryzysie. Pobrane z: https://polskieradio24.pl/130/6383/Artykul/2256501,Debata-PR24-Dziennikarstwo-sledcze-jest-dzis-w-kryzysie (dostęp: 15.11.2019).

Tokarczyk M. (2019). Open’er Festival 2019. Tomasz Sekielski zdradził, o czym będzie druga część „Tylko nie mów nikomu”. Pobrane z: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24968879,open-er-festival-2019-sekielski-zdradzil-o-czym-bedzie-druga.html?_ga=2.42615846.244951154.1585909259-454474705.1516479236 (dostęp: 28.03.2020).

Wprost (2007). „Taśmy Beger” – śledztwo umorzone. Pobrane z: https://www.wprost.pl/kraj/108296/Tasmy-Beger-sledztwo-umorzone.html (dostęp: 28.03.2020).

Inne źródła

https://www.facebook.com/groups/780592048794614/?source_id=327868517615457 (dostęp: 17.11.2019)

https://fundacjareporterow.org/ (dostęp: 17.11.2019)

https://patronite.freshdesk.com/support/solutions/articles/43000072477 (dostęp: 17.11.2019)

https://patronite.pl/sekielski (dostęp: 17.11.2019)

https://patronite.pl/sekielski/description?page=1 (dostęp: 17.11.2019)

http://pressclub.pl/marek-sekielski-i-tomasz-sekielski-laureatami-nagrody-specjalnej-press-club-polska/ (dostęp: 17.11.2019)

Sekielski, Tomasz Sekielski – zbiórka pieniędzy na platformie Patronite, 12.02.2018, https://www.youtube.com/watch?v=ENniEUFBfeA&feature=emb_title (dostęp: 17.11.2019).

Sekielski, Tylko nie mów nikomu, https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4&t=7s (dostęp: 17.11.2019).

@sekielski, https://twitter.com/sekielski (dostęp: 17.11.2019)

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie