Risk profile of polish enterprises in the media sector listed on the Warsaw Stock Exchange

Sylwia Bąk

Abstrakt

Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie